The Partisans’ Song in Māori – A World First

We are pleased to advise that we have just had the Partisans’ Song translated into Māori – our 30th language!
 
 

 
Translated by Hēmi Kelly
Ngāti Maniapoto, Ngāti Tahu-Ngāti Whāoa
Lecturer | Te Ara Poutama, Faculty of Māori and Indigenous Development
Researcher | Te Ipukarea, The National Māori Language Institute
Auckland University of Technology (AUT)
 

Kaua rawa e mea ko te mate anahe tō huarahi,

Ahakoa āraia ana te kiko o te rangi e te pōuriuri,

Kei te tata mai te wā kua roa e tāria ana;

Ka rū te whenua i te takahi a ngā wae – ki te haka!

 

Mai i te whenua o te nīkau, ki te whenua kōkēi o te huka,

E haere nei mātou i runga i te kōharihari me te tiwhatiwha;

Katoa ngā wāhi i pipī ai ō mātou toto ki te papa,

Ka puāwai mai i reira tō mātou māia me tō mātou kaha.

 

Ka whiti tonu te rā i te ata, ka ao te rangi,

Katoa ngā raru o nanahi ka ngaro me te hoa kakari;

Ā, ki te roa te wā i mua i te aranga mai anō o te rā,

Tukua mā tēnei wai ngā tau e whakaaomārama.

 

I titongia ai tēnei waiata ki te toto, kaua ki te matā;

Ehara i te waiata e haria ai e ngā manu o ō te raumati rā

Engari nā te iwi i te kauhanga riri a Tū,

Tēnei waiata a mātou i hari ki te pū me te pohū.

 

Kaua rawa e mea ko te mate anahe tō huarahi,

Ahakoa āraia ana te kiko o te rangi e te pōuriuri,

Kei te tata mai te wā kua roa e tāria ana;

Ka rū te whenua i te takahi a ngā wae – ki te haka!

All 30 language versions:
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *