The Partisans’ Song In Mongolian

I am pleased to advise that today, on Yom Hashoah 2019, we have added a Mongolian translation of the Partisans’ Song, Zog Nit Keynmol.

Thanks to Michael Anderson and his daughter Saskia for arranging this translation by Mongolian academic, Zandan Bilegt.

We now have the song in the original Yiddish, and 27 language translations on our website. Schools around the world, including World ORT schools, learn and sing the song.

Learn The Partisans’ Song | tangential travel

Learn The Partisans’ Song | tangential travel

A Project For Your School to recite or sing the Partisans’ Song in your home tongue, or in a language you have learnt. Make a video, which can be as creative as you wish or just a simple recording. For the poem, each verse is made up of four lines. For the song, the last two lines in each verse are repeated. 

The background and context The ‘Partisans’ Song’ – Zog Nit Kein Mol–written by Hirsch Glik, 22, in the Vilna Ghetto in 1943 is one of the most powerful songs of resistance and defiance ever written. While Hitler boasted that his Reich would endure for a thousand years, it is the Jewish people who resisted the forces of hatred and have endured, not the murderous Third Reich, which lasted twelve years. Today, 75 years on, long after the demise of Hitler’s murderous regime, the partisans’ song is now sung worldwide to mark the Jewish spirit of resistance. (Michael Cohen, Melbourne)

Source: elirab.me/znk

Hirsch Glik

PARTISAN SONG – MONGOLIAN TRANSLATION BY ZANDAN BILEGT

Бүрхэг тэнгэр зовлонт ирээдүйг зөгнөх мэт санагдавч

Бүхний төгсгөлд ирлээ гэж хэзээ ч бүү хэл. 

Хүсэн хүлээсэн цаг чинь ирнэ, 

Бид ирлээ хэмээн цэрэг бидний алхаа аянга мэт нүргэнэ. 

Наргил модны нутгаас цаст уулсын нутагт

Гуниг ганихралаа тээн бид чинь ирлээ. 

Бидний цус урссан газар бүр

Эрэлхэг дайчин сүнс маань орших болно. 

Мандах нарны алтан туяа нулимсыг маань эгшээж,

Өнгөрсөн жилүүдийн гашуун дурсамжийг мартагнуулна.

Нар мандах цаг мөдгүй бол

Энэ дуу минь сайныг зөгнөн эгшиглэг.

Энэ дуу тугалгаар бус цусаар маань бичигдсэн,

Энэ дуу шувуудын жиргэдэг дуу биш,

Энэ дууг бүрээн дуунаар буу агсан,

Нурж буй багануудын дунд дуулж байсан юм. 

Тиймээс хэдий бүрхэг тэнгэр зовлонт ирээдүйг зөгнөвч

Бүхний төгсгөл ирлээ гэж хэзээ ч бүү хэл. 

Бидний хүсэн хүлээсэн цаг ойртсон, 

Цэрэг бидний алхаан дор газар доргих болно. Бид ирлээ!  

 

Visit our website:

Learn The Partisans’ Song 

Learn The Partisans’ Song | tangential travel

Source: elirab.me/znk

Learn about our WE ARE HERE! Project for Upstanders

WE ARE HERE! For Upstanders

Source: wah.foundation

 

Back